Bel Kayması (Spondilolistezis) Nedir?

Bel omurlarından birinin, bir alttaki omur üzerinde kaymasıdır. En sık omur kayması öne doğru olur. Buna tıpta spondilolistezis denir. Çok az geriye doğruda kayma da olabilir, bu duruma da retrolistezis denir. Yetişkinlerde spondilolistezis (bel kayması) %4-8 sıklıkta görülmektedir. Spondilolistezis öne doğru kaymanın miktarına göre 4 dereceye ayrılır. derecede omur ön-arka çapının dörtte biri, derecede omur …

Bel Fıtığının Tekrarlamaması İçin Bunlara Dikkat

Toplumda sık görülen bel fıtığında hastalar genellikle ameliyattan sonra fıtığın tekrarlamasından endişe duyuyor. Ancak bu durumun yaşanmaması; ameliyat tekniği kadar kişinin yaşam tarzıyla da alakalı. Bel fıtığının ameliyattan sonra tekrar etmesi mümkündür. Ancak bu oran bugüne kadar yapılmış araştırmalarda bel fıtığı ameliyatı için kullanılan tüm yöntemlerde %5-11 arasında değişmekle birlikte mikro cerrahi yönteminde daha az …

Çocuklarda Omurga Eğriliği ve Tedavisi

Omurga eğriliğini anlatmadan önce omurganın ne olduğunu basitçe anlatmakta fayda var: Omurga, birbiriyle eklemlenerek kafa tasından kuyruk sokumuna değin uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların tümüdür. Küçük kemikler yani omurlar ve onların aralarındaki disklerden oluşan bir yapıdır. Sağlıklı bir omurgaya yandan bakıldığı zaman hafif kendine özel bir eğimi vardır. Bu eğim omurganın vücut hareketlerinden ve …