Tedaviler

Subaraknoid Kanama

Beyin Kanamalarında Risk Faktörleri ve Yaş Analizi Beyin kanamaları içinde SAK (Sub Araknoid Kanama) önemli bir yer tutmaktadır. SAK travmaya bağlı olabileceği gibi kafa içi anevrizma denen baloncuklara bağlı olarak da görülebilir. Ancak kafa içi anevrizmaların çoğunda kanama görülmez. Ancak kanamaya sebep olacak risk faktörlerini iyi bilmek gerekir. Bu risk faktörleri, genetik belirteçler yanında yaş, …

Tedaviler

Kanamamış Anevrizmalarda Doğal Seyir ve Erken Tedavi Yöntemleri

Serebral anevrizma; beyin kan dolaşımını sağlayan atardamarlarda oluşan balonlaşmalardır ve oluşan bu balonlaşmalar çeşitli etkenlerle ciddi beyin kanamalarına yol açabilir. Kanamamış anevrizma sıklığı toplumda %0,4-6 arasındadır. Büyük anevrizmalar kitle etkisi ile sinir felci, sara nöbeti, hissizlik gibi bulgulara neden olurken, 7 mm altındaki küçük anevrizmalar tesadüfi olarak teşhis edilir. Kanamamış anevrizmalar kadınlarda erkeklere oranla 3 …