Tedaviler

Bel Fıtığından Kaynaklanmayan Bel Ağrılarının Nedenleri

Bel ağrısı toplumda sık görülen şikayetlerden biridir. Normal populasyonun %25’ inin hayatının bir döneminde bel ağrısı şikayetleri olmuştur ve yine toplumun %10 yine bu şikayetler ile hekime başvurmuştur. Bel ve siyatik ağrıları nöroşirurjiyen tarafından çoğunlukla bel fıtığına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olarak düşünülür. Ancak iki ayrı tablonun da bu şikayetleri meydana getirebileceği unutulmamalıdır: …

Tedaviler

Spinal Schwannoma

Spinal Schawonnama nedir? Omurilik tümörleri içinde menengiom denen omurilik zarından kaynaklı iyi huylutümörlerle birlikte en sık gördüğümüz tümörlerdir. Bu tümörlere nörom ve nörinom da denmektedir. Kafada ve vücudun herhangi bir yerindeki sinir kılıflarından köken alır. Hangi yaşlarda görülür? Sıklıkla orta yaş (35-65) nüfusunda, erkek ve kadında eşit sıklıkta görülür. Hangi şikayetler ile doktora başvurulur? Hastalarımızın …

Tedaviler

Subaraknoid Kanama

Beyin Kanamalarında Risk Faktörleri ve Yaş Analizi Beyin kanamaları içinde SAK (Sub Araknoid Kanama) önemli bir yer tutmaktadır. SAK travmaya bağlı olabileceği gibi kafa içi anevrizma denen baloncuklara bağlı olarak da görülebilir. Ancak kafa içi anevrizmaların çoğunda kanama görülmez. Ancak kanamaya sebep olacak risk faktörlerini iyi bilmek gerekir. Bu risk faktörleri, genetik belirteçler yanında yaş, …

Tedaviler

Kanamamış Anevrizmalarda Doğal Seyir ve Erken Tedavi Yöntemleri

Serebral anevrizma; beyin kan dolaşımını sağlayan atardamarlarda oluşan balonlaşmalardır ve oluşan bu balonlaşmalar çeşitli etkenlerle ciddi beyin kanamalarına yol açabilir. Kanamamış anevrizma sıklığı toplumda %0,4-6 arasındadır. Büyük anevrizmalar kitle etkisi ile sinir felci, sara nöbeti, hissizlik gibi bulgulara neden olurken, 7 mm altındaki küçük anevrizmalar tesadüfi olarak teşhis edilir. Kanamamış anevrizmalar kadınlarda erkeklere oranla 3 …