Tedaviler

Subaraknoid Kanama

Beyin Kanamalarında Risk Faktörleri ve Yaş Analizi

Beyin kanamaları içinde SAK (Sub Araknoid Kanama) önemli bir yer tutmaktadır. SAK travmaya bağlı olabileceği gibi kafa içi anevrizma denen baloncuklara bağlı olarak da görülebilir. Ancak kafa içi anevrizmaların çoğunda kanama görülmez. Ancak kanamaya sebep olacak risk faktörlerini iyi bilmek gerekir. Bu risk faktörleri, genetik belirteçler yanında yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, hipertansiyondur.

Genetik Faktörler: 

Birinci derece yakınlarında SAK olanların normal popülasyona göre SAK riski 3-7 kat daha yüksektir.

Yaş: 

39 günlük bebekte bile anevrizmal SAK bildirilmiş olsa da 50-60 yaş arası her iki cinsde de en sık SAK görülme dönemleridir.

Cinsiyet: 

Kadınlarda SAK görülme oranı erkeklere göre daha fazladır. (%68.5)

Sigara Kullanımı:

Sigara kullanımı, hem kafa içi anevrizmaların kanamasına yatkınlığı arttırdığı hem de damar iç yapısında hasar oluşturup anevrizma oluşumunu tetiklediği ispatlanmıştır.

Hipertansiyon:

Hipertansiyon, hem kafa içi anevrizmaların kanamasına yatkınlığı arttırdığı hem de damar iç yapısında hasar oluşturup anevrizma oluşumunu tetiklediği ispatlanmıştır.

Alkol Kullanımı:

Haftalık 100 gramdan fazla alkol tüketimi SAK riskini arttırmaktadır.

Dr. Erkan Gürgen

1968 İstanbul doğumlu Erkan Gürgen, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında yine aynı üniversitenin Nöroşirurji ana bilim dalında ihtisasını tamamlayarak. beyin ve sinir cerrahisi uzmanı oldu.

Mecburi hizmetini Bingöl’de tamamlayan Dr. Erkan Gürgen:

1999~2007 TDV 19 Mayıs Hastanesi, Uzman
2007~2011 Medikalpark Bahçelievler Hastanesi, Başhekim
2011~2013 Özel Silivri Anadolu Hastanesi
2011~2013 Bahçelievler Aile Hastanesi
2013~2014 Bakırköy İncirli Ethica Hastanelerinde çalışmış,

Halen:

BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi
Silivri Kolan Hastanesi
hastanelerinde omurilik cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Çalışmalarına omurilik sağlığı konusunda yoğunlaştıran Dr. Erkan Gürgen, özellikle omurilik cerrahisi alanında:

Bel ve boyun fıtığı mikro-cerrahisi
Omurilik kırıkları ve vertebroplasti ameliyatları
Omurilik daralması
Bel kayması vida ile sabitleme ameliyatları
gerçekleştirmektedir.

Dr. Erkan gürgen’in omurilik cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışı bir çok kurs katılım sertifikası vardır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.