Kauda Ekuina Sendromu (KES) Nedir?

kauna-ekuina

Kauda Ekuina sendromu (KES) kauda Ekuina denilen omuriliğin bittiği yerden itibaren başlayan sinir köklerinin yoğun olduğu bölgeden sinirlerin basılması ve motor, duyu ve mesane fonksiyonların kesintiye uğraması halidir.

Bel ağrısı her yıl milyonlarca kişiyi etkilemektedir ve vakaların bir çoğu cerrahisiz iyileşmektedir. Çok şiddetli bel ağrısı pek bilinmeyen ve yanlış tanı konulabilen bir hastalığın ilk belirtisidir. Bu tablodaki hasta genellikle acil olarak hastaneye gelir. KES inkontinans (idrar ve gaita tutamama) ve kalıcı felce sebep olabilir.

KES; yaş ile ilgili değildir genellikle yetişkinlerde olur, travmalar sonrasında olanlar her yaşta olabilir. Lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat edilen hastaların çok az bir yüzdesini kapsar.

Kauna Ekuina Sendromunun Sebepleri Nedir?

KES genellikle büyük bel fıtıkları sonucunda olurlar. Ters gerilme ya da travma sonrasındaki diskin çıkıp kanalı kapatması ile olurlar. Bazen de eski diskin yavaş yavaş çıkıp kaudayı sıkıştırması ile de olabilir.

KES’in diğer sebepleri ise şöyle sıralanabilir:

 • Spinal lezyon yada tümörler
 • Spinal enfeksiyon ya da enflamasyonlar
 • Lomber spinal stenoz
 • Bele olan travmalar ( silahlı yaralanma, düşme yada trafik kazası)Doğumsal anomaliler
 • Spinal AVM
 • Spinal kanamalar (subaraknoid, subdural, epidural)
 • Postoperatif lomber spinal cerrahi komplikasyonu
 • Spinal anestezi

Kauna Ekuina Sendromunun Semptomları ve Teşhisi

KES semptomları diğer hastalıkları da taklit eder.  Semptom ve bulgular basının derecesine göre değişme gösterir.

Şikayetler:

 • Şiddetli bel ağrısı
 • Motor güçsüzlük, duyu kaybı ve ağrı genellikle iki bacakta da olurken tek taraflı da olabilir
 • Eyer şeklinde baldırların iç kısmında ve genital bölgede hissizlik
 • Yeni başlayan mesane disfonksiyonu (idrar birikmesi ya da kaçırma şeklinde olabilir)
 • Mesane ve rektumda duyu anormallikleri
 • Yeni başlayan seksüel disfonksiyon
 • Alt ekstremitelereki reflekslerin kaybolması
 • Tıbbi hikayesinde olabilecek olan hastalıklar
 • Yeni geçirilmiş bel travması
 • Yeni geçirilmiş lomber cerrahi
 • Kanser hikayesi
 • Son zamanlarda şiddetli enfeksiyon öyküsü

Teşhis

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Tam anatomik görüntü elde etmek için önemlidir, manyetik alan kullandığı için yan etkisi de yoktur.

Bilgisayarlı Bel Tomografisi: Kemik yapıdan bir patoloji bekleniyorsa daha faydalı görüntüler verebilir ya da MRI yoksa faydalanılır.

Tedavi

Tanı konulduktan sonra acil cerrahi en iyi tedavi seçeneğidir. Tedavideki amaç kaybolan fonksiyonların geri dönmesini sağlamaktır. Tedavi edilmezse kalıcı felç olabilir.

Tanı konulunca beyin cerrahı ile görüşülmeli, şikayet ve bulguların başlamasından 48 saat önce hasta mutlaka ameliyat yapılmalı, 48 saati geçen olgularda kaybolan fonksiyonların geri dönme şansı daha azdır.
Ameliyat sonrasındaki yıllarda da hastanın fonksiyonları düzelebilir ama cerrahi sonrası erken dönemde düzelmeyi göremeyiz. Cerrahi sonrasında ilaç ve ara sıra yapılan idrar kateterizasyonu iyileşmeyi beklerken yapılması gerekenler arasındadır

KES eğer kronikleşti ise hastayı hem fizyolojik hem de psikolojik olarak etkiler. KES olan hastalar gerek yürüme fonksiyonları gerekse idrar ve gaita tutamama nedeniyle topluma çıkmak istemezler.

İdrar tutamama bu hastalardaki en önemli sosyal problemdir. KES hastaları sık olarak üriner enfeksiyon geçirirler. Oluşan seksüel fonksiyon bozuklukları hem hasta hem de partneri için problem oluşturabilir.
Şiddetli nörojenik ağrı olması durumunda hastaya ilaçlar başlanır ve bunlar yan etki yapabilir. Nörojenik ağı genellikle geceleri olur ve hastada uyku problemi yapabilir uyuşukluk sıkıntılı olabilir, beraberinde motor kayıp yürümeyi zorlaştırabilir.

Bu hastalar çevre ve ailesinden psikolojik destek almalıdırlar. Doktoru ile ilaç ayarlamaları için sık sık görüşmelidirler. Bazı hastalarda KES ile baş etmek için fizik tedavi yapılabilir.