Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Genellikle bir ya da iki elin birden üç parmağını tutan ve gün geçtikçe ilerleyen hastalıktır. El bileğinin ortasında bulunan, medyan sinirinin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir. Bu sinir bilekten ilk 3 parmağa da dağılır.

Karpal tünel sendromu hangi yaşlarda görülür?

Genellikle 40 – 50 yaş arası, kadınlarda daha sık görülür.

Karpal Tünel Sendromu Nedenleri:

Şişmanlar, alkol alanlar, şeker hastaları ve damar hastalarında normal durumlardan daha sık görülebilir. Bilekleri yapısal olarak dar olan kişiler, bu hastalığın ortaya çıkmasına yatkın olan kişilerdir. Karpal tünel sendromuna bilek kanalı içindeki basınç artışı neden olmaktadır. Bu basınç elin pozisyonuna bağlılık gösterir.

El, el bileği veya çevresinde oluşan kırıklardan sonra kronik bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının enfeksiyonu veya kalınlaşması bilek kanalında mekanik daralmaya neden olur. Sınır kılıfının tümörleri, avuç içi enfeksiyonları medyan sinir bası belirtileri ortaya çıkarır.

İş yerindeki belli hareketlerin sık olarak tekrar edilmesinin karpal tünel sendromu ile ilişkisi mevcuttur. Marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şoförler ve benzeri şekilde el bileğini tekrarlayan hareketlerle iş yapanlar daha yatkındırlar. En sık olarak erkeklerde kasaplık mesleği ile uğraşanlarda görülmektedir. Kadınlarda hamilelik sırasında görülür ama bu durum geçicidir. Doğumdan birkaç hafta sonra normale döner. Ayrıca hipotiroidi olan kişilerde de rastlanabilir.

Karpal Tünel Sendromu’nun meydana gelmesinde bazı başka hastalıklarında rolü vardır. Romotoid artirit, üremi, amiloidoz, damar anomalileri, Tendonitis bunlardan birkaçıdır.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri:

Genellikle hastalar, gece uykuya daldıktan birkaç saat sonra tüm elde şişme hissi ve uyuşma, karıncalanma hissi ile uyanırlar. Hastanın parmaklarını sertleşmiş, ellerini şişmiş ve gerilmiş hisseder. Fakat gerçekte bir değişiklik gözlenmez. Hastalar ellerini sallar ve ovarlar, yataktan kalkıp gezinip kısa süre sonra da rahatlarlar. Bu durum gece içinde birden fazla olur ve hastalarda ciddi uyku bozukluğuna yol açar. Nadir olmayarak eldeki uyuşmalar ön kol, omuz ve boyuna kadar çıkar. Ellerin çok kullanıldığı işlerde, örneğin ev hanımlarında çok çamaşır yıkamaktan ve temizlik yaptıktan sonra şikâyet artar. İlerleyen dönemde kuvvet kaybı ve avuç kaslarında erime ortaya çıkar.

Karpal Tünel Sendromu Tanısı Nasıl Konur?

Hastanın el bileğine refleks çekici ile vurulduğunda, el parmaklarında elektrik çarpması yani şok benzeri bir yanıt alınır. Bu Tünel bulgusu olarak bilinir. EMG testi yaparak büyük oranda kesin tanı konulabilir. Elektrofizyolojik ve klinik bulgular iyi bir şekilde değerlendirildiğinde diğer tetkiklerin pek anlamı kalmaz fakat bazı özel vakalarda manyetik rezonans görüntüleme faydalı olabilir.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

KONSERVATİF TEDAVİ

Hiçbir motor bozukluğu olmayan ve ileri duyusal hastalarda, bileği nötral pozisyonda tutan fakat parmakların serbestleşmesine imkân veren gece istirahat bilekliklerinin çok faydalı olduğunu görüyoruz.

Karpal kanala hidrokortizon enjeksiyonu sonrasında uzun süre şikâyetler ortadan kalkar. Ağızdan düşük doz kortizon tedavisinin iyi sonuçlar verdiği bildirilmiş olsa da bu tedavinin daha sonraki sonuçlarından bahsedilmemiştir.

CERRAHİ TEDAVİ

İlaç tedavisi ile şikâyetleri geçmeyen hastalara daha fazla zaman geçirmeden yani sinir harabiyeti daha fazla artmadan cerrahi tedaviye alınmalıdır. Cerrahi olarak sinir üzerindeki bası ortadan kalktığında sinir üzerindeki harabiyet de daha fazla ilerlemeden duracaktır. Bu cerrahi müdahale için hastanın hastanede yatması gerekmez. Ayakta, lokal anestezi ile o bölge uyuşturulur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.erkangurgen.com/wp-content/uploads/2022/12/Erkan-Gurgen-Brand-Logo-Black-640x181.png

Tüm Hakları Saklıdır 2022. Desing By Altechin