Kanamamış Anevrizmalarda Doğal Seyir ve Erken Tedavi Yöntemleri

Serebral anevrizma; beyin kan dolaşımını sağlayan atardamarlarda oluşan balonlaşmalardır ve oluşan bu balonlaşmalar çeşitli etkenlerle ciddi beyin kanamalarına yol açabilir.

Kanamamış anevrizma sıklığı toplumda %0,4-6 arasındadır. Büyük anevrizmalar kitle etkisi ile sinir felci, sara nöbeti, hissizlik gibi bulgulara neden olurken, 7 mm altındaki küçük anevrizmalar tesadüfi olarak teşhis edilir.

Kanamamış anevrizmalar kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazladır ve yaşlı nüfusta sıklığı artmaktadır.

KANAMAMIŞ ANEVRİZMALARIN DOĞAL SEYRİ

Kanamamış anevrizmaların yıllık kanama oranları 10 mm den küçük olanlar için %1, 10 mm den büyük anevrizmalar için %3 dür. Sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve yaş anevrizma kanamaları için riski artırmaktadır.

Kanayan anevrizmalı hastaların %7-20′ sinde birinci veya ikinci derece akrabalarında anevrizma tespit edilir.

Yapılan kontrol angiolgrafilerde büyüme tespit edilen anevrizmaların kanama oranı büyümeyenlere göre 30 kat fazladır.

KANAMAMIŞ ANEVRİZMALAR NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?

Genç yaş, anevrizmanın 7 mm den büyük ve birden fazla olması, takipte büyüme gösterip nörolojik bulgu vermesi, sigara kullanımı, hipertansiyon, öncesinde kanama hikayesi varlığı, ailesel anevrizma öyküsü bulunması kanama riskini arttıran faktörlerdir. Risk faktörleri yüksek olan hastalara endovasküler yolla (Kasıktaki damardan girilerek) embolizasyon (baloncuğun içinin doldurulması) işlemi uygulanmalıdır.

Herhangi bir girişim yapmaksızın izlem planlanan hastalar başlangıçta yıllık, değişiklik yoksa sonrasında daha uzun aralıklarla görüntüleme takibi yapılmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.erkangurgen.com/wp-content/uploads/2022/12/Erkan-Gurgen-Brand-Logo-Black-640x181.png

Tüm Hakları Saklıdır 2022. Desing By Altechin