Subaraknoid Kanama

Beyin Kanamalarında Risk Faktörleri ve Yaş Analizi

Beyin kanamaları içinde SAK (Sub Araknoid Kanama) önemli bir yer tutmaktadır. SAK travmaya bağlı olabileceği gibi kafa içi anevrizma denen baloncuklara bağlı olarak da görülebilir. Ancak kafa içi anevrizmaların çoğunda kanama görülmez. Ancak kanamaya sebep olacak risk faktörlerini iyi bilmek gerekir. Bu risk faktörleri, genetik belirteçler yanında yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, hipertansiyondur.

Genetik Faktörler: 

Birinci derece yakınlarında SAK olanların normal popülasyona göre SAK riski 3-7 kat daha yüksektir.

Yaş: 

39 günlük bebekte bile anevrizmal SAK bildirilmiş olsa da 50-60 yaş arası her iki cinsde de en sık SAK görülme dönemleridir.

Cinsiyet: 

Kadınlarda SAK görülme oranı erkeklere göre daha fazladır. (%68.5)

Sigara Kullanımı:

Sigara kullanımı, hem kafa içi anevrizmaların kanamasına yatkınlığı arttırdığı hem de damar iç yapısında hasar oluşturup anevrizma oluşumunu tetiklediği ispatlanmıştır.

Hipertansiyon:

Hipertansiyon, hem kafa içi anevrizmaların kanamasına yatkınlığı arttırdığı hem de damar iç yapısında hasar oluşturup anevrizma oluşumunu tetiklediği ispatlanmıştır.

Alkol Kullanımı:

Haftalık 100 gramdan fazla alkol tüketimi SAK riskini arttırmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.erkangurgen.com/wp-content/uploads/2022/12/Erkan-Gurgen-Brand-Logo-Black-640x181.png

Tüm Hakları Saklıdır 2022. Desing By Altechin